04/07/2022

14 Blades

14 Blades | 8 ดาบทรมาน 6 ดาบสังหาร (2010)

14 Blades | 8 ดาบทรมาน 6 ดาบสังหาร (2010) ในยุคสมัยก่อนที่จะมีสื่อในการสร้างโฆษณาชวนเชื่อมาสร้างบารมีและอำนาจให้กับผู้นำเพื่อปกครองผู้คนในประเทศได้ การแย่งชิงอำนาจจึงจำเป็นต้องใช้กำลัง หรือพูดง่ายๆ ว่าใครมีกำลังมากกว่าคนนั้นก็จะมีอำนาจมากกว่า ดังนั้นการ ดูหนังออนไลน์ สมัยก่อนจึงเต็มด้วยกองทัพนับแสนและนักสู้ที่มีพละกำลังมหาศาล เช่นเดียวกับหนังที่ผมหยิบมาเล่าวันนี้ในชื่อ “14 Blades 8 ดาบทรมาน...

14 Blades | 8 ดาบทรมาน 6 ดาบสังหาร (2010)

14 Blades | 8 ดาบทรมาน 6 ดาบสังหาร (2010) ในยุคสมัยก่อนที่จะมีสื่อในการสร้างโฆษณาชวนเชื่อมาสร้างบารมีและอำนาจให้กับผู้นำเพื่อปกครองผู้คนในประเทศได้ การแย่งชิงอำนาจจึงจำเป็นต้องใช้กำลัง หรือพูดง่ายๆ ว่าใครมีกำลังมากกว่าคนนั้นก็จะมีอำนาจมากกว่า ดังนั้นการ ดูหนังออนไลน์ สมัยก่อนจึงเต็มด้วยกองทัพนับแสนและนักสู้ที่มีพละกำลังมหาศาล เช่นเดียวกับหนังที่ผมหยิบมาเล่าวันนี้ในชื่อ “14 Blades 8 ดาบทรมาน...