20/08/2022

After We Collided

After We Collided | อาฟเตอร์ วี โคไลเด็ด (2020)

After We Collided | อาฟเตอร์ วี โคไลเด็ด (2020) ใครจะไปคิดว่าหนังรักวัยรุ่นที่ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่จากหนังรักเรื่องอื่นๆ อย่าง After ในปี 2019 จะสามารถสร้างภาคต่ออออกมาได้ในชื่อ “After We Collided อาฟเตอร์ วี โคไลเด็ด”...

After We Collided | อาฟเตอร์ วี โคไลเด็ด (2020)

After We Collided | อาฟเตอร์ วี โคไลเด็ด (2020) ใครจะไปคิดว่าหนังรักวัยรุ่นที่ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่จากหนังรักเรื่องอื่นๆ อย่าง After ในปี 2019 จะสามารถสร้างภาคต่ออออกมาได้ในชื่อ “After We Collided อาฟเตอร์ วี โคไลเด็ด”...