19/01/2022

Alone

Alone | โดดเดี่ยวฝ่านรกซอมบี้ (2020)

Alone | โดดเดี่ยวฝ่านรกซอมบี้ (2020) แม้จะผ่านมากี่ยุคสมัย ซอมบี้ ก็ยังคงเป็นวัตถุดิบที่เหล่าผู้สร้างสรรค์ผลงานหยิบมาใส่ในหนังและซีรีส์อยู่บ่อยครั้ง ทุกๆ ปีจะมีอย่างน้อย 1 เรื่องที่มีศพเดินดินอยู่บนจอเงิน เมื่อปีที่ผ่านมาก็มี 1 เรื่องที่ผมคิดว่าเป็นหนังซอมบี้ที่น่าสนใจเหมือนกัน จึงอยากชวนทุกคนไป ดูหนังใหม่ออนไลน์ เรื่อง “Alone โดดเดี่ยวฝ่านรกซอมบี้” ว่าจะดีหรือแย่ยังไง ...