28/09/2022

American Girl

American Girl | อเมริกัน เกิร์ล (2021)

American Girl | อเมริกัน เกิร์ล (2021) ถ้าเราสังเกตดีๆ ทุกครั้งที่ ดูหนังออนไลน์ หนังหลายเรื่องจะผูกโยงกับเหตุการณ์สำคัญๆ ที่เกิดขึ้นจริงในโลก เช่น 25 Hour (2002) หนังที่พูดถึง 1 วันของชายคนหนึ่งก่อนที่เขาจะเข้าคุก แต่ฉากหลังคือการกูซากตึกเวิลด์เทรดหลังจากเหตุการณ์ 9/11...