17/09/2021

Below Zero

Below Zero I จุดเยือกแข็ง (2021)

Below Zero I จุดเยือกแข็ง (2021) ทุกคนจำได้มั้ยว่า มี หนังHD แนวแหกคุกเรื่องไหนบ้างที่ทุกคนประทับใจมาจนถึงทุกวันนี้ สำหรับผมต้องเรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้น The Shawshank Redemption ในปี 1994 หนังเล่าถึงมิตรภาพของนักโทษในคุกซึ่งภายหลัง 1 ในนั้นได้ทำการแหกคุกออกมาพร้อมกับเฝ้ารอเพื่อนอีกคนได้รับอิสรภาพ ขอเพิ่มอีกเรื่องคือ O...