04/07/2022

Billie Eilish The World’s a Little Blurry

Billie Eilish The World’s a Little Blurry (2021)

Billie Eilish The World’s a Little Blurry (2021) บิลลี ไอริช นักร้องสาวแห่งยุค เธอประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วซึ่งมีอายุได้เพียง 17 ปี เธอเป็นทั้งนักร้องและนักแต่งเพลงที่เติบโตมาในเมืองลอสแอลเจลิส ทุกคนในครอบครัวเป็นศิลปิน ทำให้เธอซึมซับมันมา อีกทั้งเธอยังเรียนหนังสืออยู่บ้าน ทำให้มีเวลาฝึกซ้อมดนตรีได้อย่างเต็มที่ เธอเริ่มเขียนเพลงและแต่งเพลงเองตั้งแต่อายุ...

Billie Eilish The World’s a Little Blurry (2021)

Billie Eilish The World’s a Little Blurry (2021) บิลลี ไอริช นักร้องสาวแห่งยุค เธอประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วซึ่งมีอายุได้เพียง 17 ปี เธอเป็นทั้งนักร้องและนักแต่งเพลงที่เติบโตมาในเมืองลอสแอลเจลิส ทุกคนในครอบครัวเป็นศิลปิน ทำให้เธอซึมซับมันมา อีกทั้งเธอยังเรียนหนังสืออยู่บ้าน ทำให้มีเวลาฝึกซ้อมดนตรีได้อย่างเต็มที่ เธอเริ่มเขียนเพลงและแต่งเพลงเองตั้งแต่อายุ...

Billie Eilish The World’s a Little Blurry (2021)

Billie Eilish The World’s a Little Blurry (2021) บิลลี ไอริช นักร้องสาวแห่งยุค เธอประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วซึ่งมีอายุได้เพียง 17 ปี เธอเป็นทั้งนักร้องและนักแต่งเพลงที่เติบโตมาในเมืองลอสแอลเจลิส ทุกคนในครอบครัวเป็นศิลปิน ทำให้เธอซึมซับมันมา อีกทั้งเธอยังเรียนหนังสืออยู่บ้าน ทำให้มีเวลาฝึกซ้อมดนตรีได้อย่างเต็มที่ เธอเริ่มเขียนเพลงและแต่งเพลงเองตั้งแต่อายุ...