28/09/2022

Brazen

Brazen | ใคร่ฆ่า (2022)

Brazen | ใครฆ่า (2022) ทุกวันนี้ อาชีพ Sex Creator ถูกมองว่าเป็นอาชีพปกติเหมือนคนทั่วไป และหลายประเทศผลักดันให้เป็นอาชีพสุจริต ความอันตรายของอาชีพนี้นอกจากจะเสี่ยงต่อการที่รัฐกลั่นแกล้งแล้ว ยังมีโอกาสที่เหล่าแฟนคลับจะคลั่งและอยากได้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของ วันนี้ผมอยากชวน ดูหนังใหม่ออนไลน์ ที่เล่าถึงอันตรายถึงอาชีพ Sex Creator ที่ได้พรากชีวิตพวกเธออย่างเลือดเย็น หนังเรื่องนี้มีชื่อว่า ‘Brazen...