25/10/2021

Children Of Men

Children Of Men | พลิกวิกฤต ขีดชะตาโลก (2006)

Children Of Men | พลิกวิกฤต ขีดชะตาโลก (2006) เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา กรมอนามัยโลกและนักประชากรศาสตร์ คาดการณ์ตรงกันว่าในปี 2100 คนไทยจะมีประชากรลดลงเหลือเพียง 36 ล้านคน เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่กล้าที่จะมีลูก นอกจากนี้ไทยมีอัตราการเกิดน้อยติดอันดับ 6 ของโลกอีกด้วย ซึ่งประเทศที่มีอัตราการเกิดต่ำติดอันดับโลกนั้น สาเหตุหลักๆ...