03/10/2022

Cry Macho

Cry Macho (2021)

Cry Macho (2021) จะมีซักกี่คนในฮอลลีวู้ดกันเชียวที่ปังทั้งงานแสดงและงานกำกับ หนึ่งในนั้นต้องขอยกรุ่นใหญ่อย่าง คลินต์ อีสต์วู้ดมาเป็นอันดับต้นๆ ชายที่พาผลงานตัวเองชนะภาพยนตร์ยอดเยี่ยมถึง 2 ครั้งอย่าง Unforgiven (1992) และ Million Dollar Baby (2004) รวมถึงผลงานการแสดงในแนวคาวบอยระดับตำนานหลายๆ เรื่อง แม้เขาจะมีอายุกว่า...

Cry Macho (2021)

Cry Macho (2021) จะมีซักกี่คนในฮอลลีวู้ดกันเชียวที่ปังทั้งงานแสดงและงานกำกับ หนึ่งในนั้นต้องขอยกรุ่นใหญ่อย่าง คลินต์ อีสต์วู้ดมาเป็นอันดับต้นๆ ชายที่พาผลงานตัวเองชนะภาพยนตร์ยอดเยี่ยมถึง 2 ครั้งอย่าง Unforgiven (1992) และ Million Dollar Baby (2004) รวมถึงผลงานการแสดงในแนวคาวบอยระดับตำนานหลายๆ เรื่อง แม้เขาจะมีอายุกว่า...