04/07/2022

Friend Request

Friend Request | ผีแอดเพื่อน (2016)

Friend Request | ผีแอดเพื่อน (2016) ในช่วงที่คุณโต้ง บรรจง ผู้กำกับหนังเรื่อง ร่างทรง ได้เดินสายโปรโมตหนังของเขา เขามักจะพูดบ่อยๆ ว่าในยุคต้น 2000 หนังผีต่างแข่งขันการปรากฏตัวของผี ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ ก็คือหนึ่งในนั้น แต่ปัจจุบัน หนังสยองขวัญได้เปลี่ยนแนวทางมาสร้างบรรยากาศให้ดูหลอนแทน แต่การเล่าเรื่องแบบแนวทางเดิมก็ยังมีให้เห็นและทำออกมาได้น่าสนใจอยู่...

Friend Request | ผีแอดเพื่อน (2016)

Friend Request | ผีแอดเพื่อน (2016) ในช่วงที่คุณโต้ง บรรจง ผู้กำกับหนังเรื่อง ร่างทรง ได้เดินสายโปรโมตหนังของเขา เขามักจะพูดบ่อยๆ ว่าในยุคต้น 2000 หนังผีต่างแข่งขันการปรากฏตัวของผี ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ ก็คือหนึ่งในนั้น แต่ปัจจุบัน หนังสยองขวัญได้เปลี่ยนแนวทางมาสร้างบรรยากาศให้ดูหลอนแทน แต่การเล่าเรื่องแบบแนวทางเดิมก็ยังมีให้เห็นและทำออกมาได้น่าสนใจอยู่...

Friend Request | ผีแอดเพื่อน (2016)

Friend Request | ผีแอดเพื่อน (2016) ในช่วงที่คุณโต้ง บรรจง ผู้กำกับหนังเรื่อง ร่างทรง ได้เดินสายโปรโมตหนังของเขา เขามักจะพูดบ่อยๆ ว่าในยุคต้น 2000 หนังผีต่างแข่งขันการปรากฏตัวของผี ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ ก็คือหนึ่งในนั้น แต่ปัจจุบัน หนังสยองขวัญได้เปลี่ยนแนวทางมาสร้างบรรยากาศให้ดูหลอนแทน แต่การเล่าเรื่องแบบแนวทางเดิมก็ยังมีให้เห็นและทำออกมาได้น่าสนใจอยู่...