03/05/2021

Homunculus

Homunculus | ฮามังคิวลัส (2021) บรรยายไทย

Homunculus | ฮามังคิวลัส (2021) ฮามังคิวลัส หรือ ฮามังคิวไล นั้นถ้าแปลแบบตรงตัวจะหมายถึง “Little Human” ของภาษาอังกฤษ หรือ “มนุษย์น้อย” ในภาษาไทย คำนี้ถูกค้นพบมาตั้งแต่ยุคหินใหม่ซึ่งใช้เรียกวิ่งจำลองกายามนุษย์ที่ทำขึ้นในขนาดจิ๋ว…