04/07/2022

In The Heights

In The Heights | อิน เดอะ ไฮท์ส (2021)

In The Heights | อิน เดอะ ไฮท์ส (2021) จอห์น เอ็ม ชู คือผู้กำกับชาวจีนที่เกิดและเติบโตในอเมริกา หนังของเขาส่วนใหญ่จึงเป็นการผสมของสองวัฒนธรรมทั้งเอเชียและตะวันตกได้อย่างลงตัว หนึ่งในนั้นคือ Crazy Rich Asians (2018) เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ผมได้...

In The Heights | อิน เดอะ ไฮท์ส (2021)

In The Heights | อิน เดอะ ไฮท์ส (2021) จอห์น เอ็ม ชู คือผู้กำกับชาวจีนที่เกิดและเติบโตในอเมริกา หนังของเขาส่วนใหญ่จึงเป็นการผสมของสองวัฒนธรรมทั้งเอเชียและตะวันตกได้อย่างลงตัว หนึ่งในนั้นคือ Crazy Rich Asians (2018) เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ผมได้...