04/07/2022

Memoirs of a Geisha

Memoirs of a Geisha I นางโลม โลกจารึก (2005)

Memoirs of a Geisha I นางโลม โลกจารึก (2005) ในยุคปัจจุบันหลายคนคุ้นหูกับคำว่า “เด็กเอน” ซึ่งย่อมาจากเด็กเอนเตอร์เทน เด็กเอนคือชายหญิงหน้าตาดีวัย 20 ต้นๆ ที่รับบริการเอนเตอร์เทนให้กับลูกค้าโดยที่ไม่มีเซ็กส์ เช่น ไปเดินช็อปปิ้งเป็นเพื่อน พาไปกินข้าว ดูหนัง เมื่อครบตามเวลากำหนดก็ถือว่าเป็นอันจบงาน...

Memoirs of a Geisha I นางโลม โลกจารึก (2005)

Memoirs of a Geisha I นางโลม โลกจารึก (2005) ในยุคปัจจุบันหลายคนคุ้นหูกับคำว่า “เด็กเอน” ซึ่งย่อมาจากเด็กเอนเตอร์เทน เด็กเอนคือชายหญิงหน้าตาดีวัย 20 ต้นๆ ที่รับบริการเอนเตอร์เทนให้กับลูกค้าโดยที่ไม่มีเซ็กส์ เช่น ไปเดินช็อปปิ้งเป็นเพื่อน พาไปกินข้าว ดูหนัง เมื่อครบตามเวลากำหนดก็ถือว่าเป็นอันจบงาน...