01/07/2022

Soul Prison

Soul Prison | พันธนาการ (2021)

Soul Prison | พันธนาการ (2021) ในยุคที่คนเข้าถึงโซเชียลมีเดียกันอย่างง่ายดาย สิ่งที่มีมานานก็ทำให้ได้เห็นชัดขึ้น แจ่มแจ้งจนตาเบิกโพลงกันเลยทีเดียว หนึ่งในนั้นคือปัญหาเรื่องยาเสพติด ที่เราต่างรู้อยู่แล้วเจ้าหน้าที่รัฐต่างเป็นตัวร้ายในวงจรอุบาทว์นี้ แต่พอได้เห็นคลิปวิดีโอชัดเจน กระบวนการยุติธรรมที่ไม่สนโลก ก็ยิ่งสร้างความเกลียดชังต่อคนหมู่มาก ผมเพิ่งมีโอกาสได้ ดูหนังใหม่ออนไลน์ เรื่องหนึ่งที่กล้าหยิบประเด็นยาเสพติดมาเล่ากับหนังที่ชื่อว่า ‘Soul Prison พันธนาการ’ Soul...

Soul Prison | พันธนาการ (2021)

Soul Prison | พันธนาการ (2021) ในยุคที่คนเข้าถึงโซเชียลมีเดียกันอย่างง่ายดาย สิ่งที่มีมานานก็ทำให้ได้เห็นชัดขึ้น แจ่มแจ้งจนตาเบิกโพลงกันเลยทีเดียว หนึ่งในนั้นคือปัญหาเรื่องยาเสพติด ที่เราต่างรู้อยู่แล้วเจ้าหน้าที่รัฐต่างเป็นตัวร้ายในวงจรอุบาทว์นี้ แต่พอได้เห็นคลิปวิดีโอชัดเจน กระบวนการยุติธรรมที่ไม่สนโลก ก็ยิ่งสร้างความเกลียดชังต่อคนหมู่มาก ผมเพิ่งมีโอกาสได้ ดูหนังใหม่ออนไลน์ เรื่องหนึ่งที่กล้าหยิบประเด็นยาเสพติดมาเล่ากับหนังที่ชื่อว่า ‘Soul Prison พันธนาการ’ Soul...